O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przekształcanie grafiki

We Flashu możesz w bardzo prosty sposób zmienić rozmiar i kształt elementów graficznych. Ponieważ wszystkie ilustracje tworzone we Flashu są rysunkami wektorowymi, masz duże możliwości ich przekształcania bez niebezpieczeństwa powstania efektów ubocznych, takich jak pikselizacja czy postrzępione krawędzie. Narzędzia Flasha służące do przekształcania umożliwiają skalowanie, obracanie i pochylanie grafik. Łącząc te możliwości z klatkami kluczowymi i automatycznymi animacjami, możesz przygotowywać przekształcenia przebiegające w czasie, dzięki czemu uzyskane efekty wkraczają na wyższy poziom.

Skalowanie wymiarów elementu jest jedną z metod tworzenia wrażenia zmiany odległości. W tym ćwiczeniu zmienisz wymiary rysunku ludzika ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required