O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przemieszczanie, rozszerzanie i odwracanie animacji

Po utworzeniu animacji możesz ją zmodyfikować poprzez rozszerzenie, przesunięcie, a nawet odwrócenie kolejności. Być może na końcu animacji znalazły się również dodatkowe klatki, które chciałbyś uprzątnąć. Wymienione wyżej techniki możesz przećwiczyć w opracowanym filmie.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required