O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przygotowania do lekcji

Ta lekcja nie wymaga korzystania z plików umieszczonych na płycie. Możesz uruchomić Flash CS3 Professional i poznawać każdą nową funkcję, czytając jej opis. Jeżeli jeszcze nie zainstalowałeś Flasha i aplikacji Flash Video Encoder, zrób to teraz. Instrukcje instalacji, wymagania systemowe i opis sposobu korzystania z plików zamieszczonych na dołączonej płycie znajdziesz we wstępie w „Seria „Multimedialny trener””.

Jeżeli dopiero zaczynasz naukę Flasha lub chcesz po prostu zacząć od kolejnej lekcji, przejdź do Rozdział 2. Podobnie jak pozostałe lekcje w niniejszej książce, tak i ten rozdział prezentuje praktyczne podejście do uczenia programu Flash CS3 Professional.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required