O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przygotowanie miejsca na nową zawartość

Warstwy przycisków znajdują się już w folderze warstw. Gdy nie pracujesz nad przyciskami, folder ten możesz zwinąć, dzięki czemu zaoszczędzisz trochę miejsca w panelu Oś czasu.

Teraz zajmiesz się dodaniem zawartości do tworzonej sekcji O Filipie.

  1. Kliknij ikonę strzałki znajdującą się z lewej strony folderu przyciski, aby zwinąć jego zawartość i ukryć warstwy przycisków.

  2. W panelu Oś czasu zaznacz warstwę grafika i kliknij przycisk Wstaw warstwę, aby dodać nad nią nową warstwę.

  3. Dwukrotnie kliknij nazwę warstwy i wpisz zawartość.

  4. Ponownie kliknij przycisk Wstaw warstwę i dodaj kolejną warstwę. Nadaj jej nazwę nagłówki.

    Notatka

    Bądź uważny podczas dodawania nowych warstw, ponieważ jeżeli jest zaznaczony folder ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required