Przygotowywanie plików dźwiękowych na potrzeby Flasha

Zanim umieścisz we Flashu plik dźwiękowy, musisz zapoznać się z niektórymi pojęciami i ustawieniami cyfrowych plików audio. Im więcej pracy włożysz we wstępne przygotowanie plików, jeszcze zanim je umieścisz we Flashu, tym bardziej prawdopodobne, że już za pierwszym razem będziesz zadowolony z osiągniętych rezultatów. W kilku następnych ćwiczeniach zapoznasz się z kluczowymi właściwościami cyfrowych plików dźwiękowych oraz dowiesz się, jak przygotowywać takie pliki na potrzeby importowania do Flasha.

Częstotliwość próbkowania i głębia bitowa

Cyfrowy dźwięk to dźwięk, który został przetworzony z postaci analogowej na serię bitów i bajtów. Za konwersję odpowiedzialny jest przetwornik analogowo-cyfrowy. ...

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.