O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przygotowywanie plików dźwiękowych na potrzeby Flasha

Zanim umieścisz we Flashu plik dźwiękowy, musisz zapoznać się z niektórymi pojęciami i ustawieniami cyfrowych plików audio. Im więcej pracy włożysz we wstępne przygotowanie plików, jeszcze zanim je umieścisz we Flashu, tym bardziej prawdopodobne, że już za pierwszym razem będziesz zadowolony z osiągniętych rezultatów. W kilku następnych ćwiczeniach zapoznasz się z kluczowymi właściwościami cyfrowych plików dźwiękowych oraz dowiesz się, jak przygotowywać takie pliki na potrzeby importowania do Flasha.

Częstotliwość próbkowania i głębia bitowa

Cyfrowy dźwięk to dźwięk, który został przetworzony z postaci analogowej na serię bitów i bajtów. Za konwersję odpowiedzialny jest przetwornik analogowo-cyfrowy. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required