O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Publikowanie na potrzeby multimedialnych płyt

Filmy Flasha możesz publikować nie tylko w postaci stron internetowych. Możesz je rozprowadzać w wersji off-line na płytach CD, DVD lub w postaci plików projektora. Projektor jest uruchamialnym plikiem zawierającym dokument Flasha, który można dostarczać za pośrednictwem internetu czy też na płytach CD lub DVD. Tego typu pliki są często stosowane do dostarczania gier i prezentacji uruchamianych na komputerze użytkownika, a nie za pośrednictwem internetu. Ponieważ do pliku projektora dołączany jest Flash Player, do odtworzenia jego zawartości nie jest wymagana przeglądarka internetowa.

Tworzenie projektora

Podobnie jak w przypadku publikowania na potrzeby internetu, proces publikowania pliku ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required