O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Różnice między grafiką wektorową a rastrową

We wszystkich dotychczasowych projektach z tej książki korzystałeś z grafiki wektorowej. Tego typu grafika jest tworzona na bazie matematycznych opisów krzywych i kształtów, dzięki czemu łatwiej ją skalować i dopasowywać do innych rozdzielczości.

W przeciwieństwie do grafiki wektorowej, grafika rastrowa (lub bitmapowa) jest złożona z pikseli. Z tego względu nie może być skalowana bez utraty jakości obrazu.

image with no caption

Grafika wektorowa

image with no caption

Grafika rastrowa

W tej części lekcji zobaczysz, w jaki sposób za pomocą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required