O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozmieszczanie animacji na wielu warstwach

Im bardziej skomplikowany staje się film, tym większa potrzeba korzystania z warstw. Jest to szczególnie ważne, gdy zamierzasz przeprowadzić dwie animacje w tym samym czasie. Na jednej warstwie w tym samym czasie może być odtwarzana tylko jedna animacja ruchu lub kształtu, a także tylko jeden obiekt może być poddawany animacji. Nawet tak nieskomplikowany projekt jak dwie animacje oddziałujące na siebie wymaga zastosowania dwóch warstw. Zaletą korzystania z warstw podczas tworzenia animacji jest to, że możesz w prosty sposób izolować, porządkować, ukrywać i przemieszczać pojedyncze animacje, bez konieczności naruszania pozostałych elementów umieszczonych na stole montażowym.

Wiele warstw dla wielu ryb ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required