Rysowanie żaglówki

Do narysowania pozostałych fragmentów żaglówki wykorzystasz narzędzia Pióro i Linia.

 1. W menu Widok/Powiększenie zaznacz pozycję 200%. Wciśnij spację, a następnie przesuń obrazek, by dokładnie zobaczyć kadłub (dolną część żaglówki).

 2. Rysowanie rozpocznij od lewego górnego rogu kadłuba; kliknij, aby dodać pierwszy węzeł.

 3. Wciśnij klawisz Shift, umieść wskaźnik myszy nad prawym górnym rogiem kadłuba i kliknij. Dwa węzły zostaną połączone prostą.

  image with no caption

  Kliknij narzędziem Pióro, aby rozpocząć ścieżkę

  image with no caption

  Wciśnij klawisz Shift i kliknij w ...

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.