O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Seria „Multimedialny trener”

Adobe® Flash® CS3 Professional jest wiodącym oprogramowaniem służącym do tworzenia i dostarczania interaktywnych filmów. Jest najbardziej zaawansowanym środowiskiem umożliwiającym przygotowywanie rozbudowanych i interaktywnych treści na potrzeby mediów cyfrowych, witryn internetowych i przenośnych urządzeń.

Niniejsza książka daje Ci możliwości nauki porównywalne z kontaktem z osobistym instruktorem, który prowadzi Cię przez kolejne lekcje, dostosowując tempo do Twoich wymagań i możliwości. Piętnaście lekcji zawartych w tej książce pozwoli Ci zdobyć podstawowe umiejętności posługiwania się programem oraz pomoże odkryć nowe cechy i możliwości środowiska Flash CS3 Professional. W każdej lekcji zostały przedstawione instrukcje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required