Skrypty ActionScript: detektory zdarzeń i funkcje

Po zdefiniowaniu etykiet i uporządkowaniu osi czasu możesz rozpocząć pracę nad skryptami.

Dodawanie skryptów do przycisków

Z podstawami języka ActionScript zapoznałeś się już w Rozdział 10. Dowiedziałeś się, jak przemieszczać się po osi czasu za pomocą akcji operujących na klatkach. Chociaż zasady pracy z przyciskami się nie zmieniły, musisz poznać kilka nowych rozwiązań pozwalających na uruchomienie przycisków. Tworzenie skryptów dla przycisków bazuje na dwóch ważnych elementach — zdarzeniach i funkcjach detektorów zdarzeń.

Zdarzenia

Najprościej mówiąc, zdarzenie jest pewnym zajściem, które wyzwala wykonanie innej akcji. W języku ActionScript zdarzenia (takie jak na przykład kliknięcie ...

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.