O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

  1. Którym narzędziem można najłatwiej zmodyfikować stopień zaokrąglenia wierzchołka utworzonego kształtu?

  2. Które narzędzie pozwala na zmianę wewnętrznego promienia utworzonego kształtu?

  3. W jaki sposób możesz użyć obrazka jako wzorca do odrysowania?

  4. Nazwij i zdefiniuj dwa tryby rysowania dostępne we Flashu CS3 Professional.

Odpowiedzi

  1. Do zmiany stopnia zaokrąglenia wierzchołków kształtu utworzonego narzędziem Prostokąt pierwotny możesz wykorzystać panel Właściwości. Aby wybrać narzędzie Prostokąt pierwotny, w panelu Narzędzia wciśnij przycisk narzędzia Prostokąt (albo ostatnio używanego narzędzia), a następnie wybierz narzędzie Prostokąt pierwotny.

  2. Aby zmienić promień wewnętrzny owalu narysowanego narzędziem Owal ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required