O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

  1. W jaki sposób na stole montażowym można tworzyć i edytować grupy?

  2. Wymień trzy metody stosowane do przekształcania elementów graficznych zaznaczonych na stole montażowym.

  3. Jakie narzędzie służy do zaawansowanego zaznaczania skomplikowanych elementów graficznych umieszczonych na stole montażowym?

Odpowiedzi

  1. Aby utworzyć grupę, na stole montażowym zaznacz co najmniej dwa obiekty i z menu Modyfikuj wybierz polecenie Grupuj.

    Aby edytować grupę, dwukrotnie kliknij ją na stole montażowym.

  2. Narzędzie Przekształcenie swobodne, panel Przekształć i podmenu Przekształć (dostępne w menu Modyfikuj).

  3. Narzędzie Lasso.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required