O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

  1. Jaka funkcja Flasha pozwala na wyświetlanie wielu klatek animacji na raz?

  2. Jaki typ warstwy jest niezbędny do tworzenia ścieżek, po których poruszają się animowane obiekty?

  3. Które ustawienie w panelu Właściwości umożliwia zmianę dynamiki ruchu obiektów, dzięki czemu ich animacja wydaje się bardziej naturalna?

Odpowiedzi

  1. Tryb przenikania (Łuski cebuli).

  2. Warstwa prowadząca ruch.

  3. Zmiana dynamiki.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required