O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

  1. Jakie są dwie główne różnice między automatycznymi animacjami kształtu i ruchu?

  2. Z której funkcji możesz skorzystać, by wkleić określone elementy animacji skopiowanej za pomocą polecenia Kopiuj ruch?

  3. Prawda czy fałsz? Aby utworzyć maskę animacji na warstwie, musisz przekształcić tę warstwę w warstwę maskującą.

Odpowiedzi

  1. W animacjach kształtu tworzone są przejścia kształtu i koloru między dwoma różnymi prostymi kształtami lub obiektami rysunkowymi. W przypadku animacji ruchu tworzone są sekwencje ruchu, efekty kolorystyczne lub przekształcenia dwóch instancji tego samego symbolu.

  2. Z polecenia Wklej ruch specjalnie.

  3. Fałsz. Należy utworzyć oddzielną warstwę maskującą i umieścić ją nad maskowaną warstwą. Przekształcenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required