O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

 1. Jakie są zalety korzystania z polecenia Publikuj w porównaniu z poleceniem Testuj film?

 2. W jakich sytuacjach przydaje się możliwość eksportowania do pliku w formacje QuickTime lub AVI?

 3. Gdzie należy umieścić wszystkie uruchamialne pliki, które mają być uruchomione przez projektor Flasha?

Odpowiedzi

  1. Za pomocą polecenia Publikuj można utworzyć plik .swf automatycznie osadzany w dokumencie HTML.

  2. Polecenie Publikuj oferuje znacznie większy zakres eksportowanych formatów niż standardowy plik .swf.

  1. Kiedy użytkownik chce wyświetlać animację Flasha na urządzeniach takich jak iPod lub PSP.

  2. Kiedy użytkownik chce zaimportować animację do edytora materiałów filmowych.

 1. Trzeba je umieścić w folderze o nazwie fscommand ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required