O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

  1. W jakich dwóch miejscach możesz otworzyć dokument, który był poprzednio otwarty?

  2. W którym panelu możesz znaleźć informacje o zaznaczonym obiekcie oraz zmienić ustawienia aktywnego narzędzia?

  3. Jaką nazwę nosi metoda, którą Flash wykorzystuje do tworzenia animacji między początkowym i końcowym punktem?

Odpowiedzi

  1. W menu Plik/Otwórz ostatnie lub w kolumnie Otwórz ostatni element na ekranie powitalnym.

  2. W panelu Inspektor właściwości.

  3. Automatyczne animacje.

[2] Fora firmy Adobe są przeznaczone dla użytkowników posługujących się językiem angielskim — przyp. tłum.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required