O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie animacji poklatkowej

W tym projekcie przygotujesz animację rysunkowego ludzika, który ucieka przed „natarczywym” logo firmy. Ponieważ właściwe zorganizowanie elementów jest warunkiem wydajnej pracy we Flashu, poświęć chwilę na nadanie wszystkim elementom czytelnych etykiet oraz na przygotowanie przestrzeni roboczej. Dzięki temu zaoszczędzisz sporo czasu w dalszej pracy nad projektem.

Dostosowywanie panelu Oś czasu

Zanim zaczniesz animować obiekty, zmienisz nazwę warstwy i rozmiar stołu montażowego, dzięki czemu ułatwisz sobie dalszą pracę.

  1. Dwukrotnie kliknij nazwę warstwy Zawartość. W polu tekstowym, które się pojawiło, wpisz nową nazwę — ludzik, a następnie wciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS), aby zatwierdzić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required