O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie etykiet klatek na potrzeby skryptów

Aby przyciski mogły reagować na działania użytkownika i pozwalać mu na nawigowanie po klatkach, musisz dodać do projektu skrypty języka ActionScript. Podstawy zostały przedstawione w Rozdział 10.

Notatka

Język ActionScript 3.0, wprowadzony w odtwarzaczu Flash Player 9.0 oraz we Flashu CS3 Professional, nieco różni się składnią i sposobami pracy przy tworzeniu skryptów przycisków od wersji ActionScript 2.0. Więcej szczegółów na temat tej wersji języka oraz składni operacji stop() i goto() można znaleźć w Rozdział 10.

Jeżeli pominąłeś 10. lekcję, przed rozpoczęciem dalszej pracy lepiej do niej wrócić i wykonać wszystkie ćwiczenia.

Zanim połączysz przyciski z docelowymi ekranami, dodasz do istotnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required