O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Umieszczanie dźwięków na osi czasu

Aby w określonym momencie filmu odtworzyć dźwięk, musisz go umieścić na osi czasu. Gdy głowica odtwarzająca osiągnie klatkę zawierającą dźwięk, zostanie on odtworzony. Aby na osi czasu umieścić dźwięk, należy zaznaczyć klatkę kluczową i skorzystać z rozwijanej listy Dźwięk znajdującej się w panelu Właściwości.

W kolejnych ćwiczeniach zobaczysz, jak skorzystać z dodatkowych opcji, by zapętlić odtwarzanie dźwięku lub utworzyć efekt, taki jak na przykład zanikanie czy panoramowanie. Musisz pamiętać o dwóch podstawowych zasadach: dźwięk musi być umieszczony w klatce kluczowej, a w jednej klatce może znajdować się tylko jeden dźwięk.

Dodawanie dźwięku do pokazu slajdów

Plik dołączony do lekcji zawiera pokaz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required