O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Usprawnianie pracy

Proces animowania składa się często z tych samych powtarzających się czynności, więc poznanie skrótów klawiaturowych może znacznie przyspieszyć pracę. Im częściej będziesz korzystać ze skrótów, tym bardziej usprawnisz swoje działania — w pewnym momencie możesz zacząć się zastanawiać, jak to możliwe, że z nich wcześniej nie korzystałeś. Będziesz miał teraz okazję przećwiczyć korzystanie ze skrótów klawiaturowych — dokończysz poklatkową animację rysunku ludzika przemieszczającego się po stole montażowym.

Notatka

Aby dostosować skróty klawiaturowe do własnych upodobań, z menu Edycja wybierz pozycję Skróty klawiaturowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Rozdział 8.

  1. Kliknij przycisk Łuski cebuli () znajdujący się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required