O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Usprawnione narzędzia rysownicze

We Flashu CS3 Professional został rozszerzony i poprawiony dotychczasowy zestaw narzędzi rysowniczych. Mamy do dyspozycji na przykład zaprojektowane od początku narzędzie Pióro oraz wiele innych wygodnych narzędzi usprawniających pracę z tworzonymi kształtami. Pióro działa teraz podobnie do swojego odpowiednika z programu Adobe Illustrator CS3. Dzięki temu jest łatwiejsze w obsłudze i cechuje się elastycznością wymaganą przez profesjonalnych rysowników. Wprowadzenie narzędzi dodających, usuwających i konwertujących punkty kontrolne umożliwia proste tworzenie dowolnych rysunków.

Nowością we Flashu CS3 są narzędzia wspomagające pracę, dzięki którym zyskujesz jeszcze większą elastyczność przy tworzeniu skomplikowanych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required