O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Większe możliwości importowania i eksportowania filmów wideo

Flash w pełni obsługuje strumieniowane i osadzone filmy wideo zapisane w wielu różnych popularnych formatach. Istotnym ulepszeniem Flasha CS3 jest odrębna aplikacja Flash Video Encoder. Pasek postępu odtwarzania, służący do przemieszczania się po klatkach osi czasu, jest większy niż jego odpowiednik w oknie podglądu wideo. Jeżeli często pracujesz z filmami wideo, docenisz prostotę, z jaką możesz kodować filmy za pomocą profili kodowania, które można zapisywać i ponownie z nich korzystać. Poza tym dzięki łatwiejszemu dostępowi do opcji kodowania praca z wideo staje się jeszcze przyjemniejsza.

Funkcja eksportowania wideo również została znacznie ulepszona, między innymi przez dodanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required