O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wspólny interfejs pakietu Adobe Creative Suite 3

We Flashu CS3 Professional został zastosowany nowy wygodny interfejs użytkownika opracowany dla pakietu Adobe Creative Suite 3, maksymalnie wykorzystujący ograniczoną przestrzeń ekranu. Nowy panel Narzędzia przełącza się między widokiem jedno- i dwukolumnowym, natomiast pozostałe panele możesz łatwo zwinąć do ikony, dzięki czemu zajmują znacznie mniej miejsca, a wciąż łatwo uzyskać do nich dostęp. Nowy interfejs pozwala lepiej zorganizować pracę i pomaga bezproblemowo „przesiąść” się na inną aplikację z pakietu CS3.

image with no caption

Nowy interfejs pakietu CS3 pozwala na minimalizowanie paneli, dzięki czemu powiększa ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required