O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zaawansowane wyrównywanie

Kiedy cztery przyciski są już umieszczone na górze kolumn, przystąpisz do prawidłowego rozmieszczenia ich nie tylko wewnątrz kolumn, ale także względem siebie.

  1. Dwukrotnie kliknij panel Wyrównaj, aby go otworzyć, i wyłącz przycisk Wyrównaj/rozmieść na stole montażowym.

  2. Na stole montażowym zaznacz instancję symbolu przycisk01 (usługi) i sprawdź, czy jest ustawiony w środku kolumny.

    Notatka

    Za pomocą klawisza Tab możesz przełączać zaznaczenie instancji umieszczonych na stole montażowym.

  3. Kliknij ikonę kłódki () znajdującą się z prawej strony warstwy Tło, aby ją odblokować. Wyrównasz za chwilę przycisk względem kolumny, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required