O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zagnieżdżanie klipów filmowych

Podczas tworzenia złożonych animacji możesz uprościć główną oś czasu dzięki zagnieżdżaniu klipów filmowych, czyli umieszczaniu klipów filmowych wewnątrz innych klipów. Innymi słowy jeden klip filmowy możesz utworzyć z kilku innych (pamiętasz przykład z silnikiem?). Zyskuje się w ten sposób niezwykłą elastyczność i możliwość przeciągania bardzo skomplikowanych animacji na oś czasu tak łatwo, jak robi się to z symbolami graficznymi lub przyciskami. Klipy filmowe możesz oczywiście modyfikować w ten sam sposób jak w przypadku innych symboli, uaktualniając wiele instancji złożonego klipu filmowego z poziomu głównego symbolu w bibliotece.

W tym ćwiczeniu przekonwertujesz samolot i wszystkie ruchome elementy na jeden symbol ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required