O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zarządzanie biblioteką

Gdy zaczniesz częściej korzystać z symboli, po pewnym czasie w panelu Biblioteka pojawi się bałagan. Zdecydowanie przyda się sposób na organizowanie i porządkowanie biblioteki, bo dostępna w panelu możliwość sortowania elementów nie zawsze wystarczy. Panel Biblioteka udostępnia kilka sposobów na utrzymanie porządku i logiczne segregowanie elementów.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required