O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Anatomia animacji

Animacja to złożony temat, a Flash to złożony program. O wiele łatwiej zapoznasz się z dalszą częścią książki, jeśli zaczniesz od kilku podstawowych zagadnień, a ściślej mówiąc od tego, czym jest animacja i jak zacząć ją tworzyć we Flashu. Podrozdziały bieżący i kolejny stanowią wprowadzenie do tego zagadnienia.

Dawniej animatorzy tworzyli animacje klatka po klatce, a każda klatka zawierała inny obraz. Klatki były szybko wyświetlane za pomocą projektora, a setki (a nawet setki tysięcy) statycznych obrazów tworzyły iluzję ruchu postaci.

Czy to nużąca praca? Jasne, że tak. Przed nastaniem generacji komputerów, która naprawdę obejmuje ostatnie 15 lat, duże studia animacji, takie jak np. Pixar, zatrudniały całe armie grafików, z ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required