O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Instalacja i pomoc

Wyobraź sobie, że jest godzina druga w nocy, jesteś już bardzo blisko ukończenia animacji, ale napotykasz problem, którego nie potrafisz rozwiązać. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi w tej książce, masz wiele innych możliwości. Po pierwsze, Flash dysponuje wbudowanym systemem pomocy, w którym odpowiedź znajdziesz (lub nie) bez potrzeby opuszczania programu. W przypadku bardziej złożonych problemów możesz szukać pomocy u osób odpowiedzialnych za wsparcie techniczne (pracowników firmy Adobe, zobacz „Szukanie guru Flasha”) oraz u innych fanów Flasha za pośrednictwem internetu. W tym dodatku opisujemy wszystkie powyższe możliwości.

Na początku, jeśli potrzebujesz pomocy przy zainstalowaniu Flasha na Twoim komputerze, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required