O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Tworzenie prostych rysunków

Najlepszym sposobem zapoznania się z Flashem będzie wykonanie prostej animacji. Ten rozdział rozpoczniemy od kilku wskazówek, jak zaplanować pracę tak, aby zrobić więcej w krótszym czasie i osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty. Dowiesz się, jak przygotować dokument Flasha i korzystać z najpopularniejszych narzędzi rysunkowych, takich jak Pióro (Pen), Ołówek (Pencil), Linia (Line), Pędzel (Brush), oraz narzędzi kształtów w celu utworzenia prostego rysunku. Nauczysz się także dodawać kolor do narysowanych kształtów i przesuwać je na stole montażowym.

W kolejnym rozdziale dodasz kilka rysunków i połączysz je razem w prostą animację.

Opłaca się planować

Narysowanie pojedynczego obrazka jest dość proste. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required