O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Animowanie rysunków

Wszystko we Flashu obraca się wokół animacji. Program oferuje wiele narzędzi służących do tworzenia rysunków i efektów specjalnych, ale wszystko służy jednemu celowi: połączeniu lekko różniących się rysunków w ciąg dający iluzję ruchu.

Dawniej animatorzy musieli tworzyć każdy rysunek lub klatkę ręcznie — mogło być to nużącym procesem, jeśli weźmiemy pod uwagę, iż zwykła prezentacja odtwarzana jest z prędkością 24 klatek na sekundę. A to daje 1440 rysunków na minutę animacji ekranowej. Czy było to drogie? Oczywiście, że tak!

Aby obniżyć koszty, firmy wytwarzające animacje zrobiły to, co zrobiłaby każda szanująca się firma: opracowały sposób oddzielenia pracy wymagającej dużych umiejętności od tej, która wymagała ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required