O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Organizowanie klatek i warstw

W Część I książki nauczyłeś się uruchamiać Flash, tworzyć własne rysunki i przekształcać je w ruchome animacje. Większość pracy nad animacjami wykonywana jest jednak już po utworzeniu i ułożeniu wszystkich klatek i warstw. Podobnie do reżysera, który musi ciężko pracować także w pokoju montażowym, jako animator spędzisz większość czasu, testując, edytując i ponownie testując film.

Ten rozdział jest intensywnym kursem edycji animacji Flasha. Zobaczysz, jak reorganizować animacje w poziomie (czyli modyfikować czas trwania) poprzez wycinanie, wklejanie i układanie klatek na osi czasu. Dowiesz się także, jak reorganizować animację w pionie poprzez przesuwanie i zmianą kolejności dodanych do niej warstw. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required