O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Symbole i szablony

Sekretem osiągnięcia wysokiej wydajności nie jest praca ciężka, ale praca przemyślana. Sekretem pracy przemyślanej jest natomiast unikanie wielokrotnego wykonywania tych samych czynności. Flash to „rozumie”. Program umożliwia wielokrotne wykorzystywanie małych fragmentów i większych części animacji — wszystkiego, od prostych kształtów do złożonych rysunków, sekwencji wielu klatek, a nawet całych animacji. Zasadą jest tworzyć jeden raz i używać tak często, jak uznasz za stosowne.

Wielokrotne wykorzystanie elementów animacji będzie oznaczać nie tylko oszczędzanie Twojego czasu i wysiłku — Flash przechowa elementy w formie kopii wzorcowych, a to zmniejszy rozmiar pliku gotowej animacji. Jest to na pewno dobra ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required