O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Automatyzowanie Flasha za pomocą języka ActionScript

Kiedy dokument Flasha znajduje się na Twoim komputerze, masz pełną kontrolę. Możesz zrobić, co chcesz i kiedy chcesz. Jednak w końcu Twoje dzieło musi się usamodzielnić. Nie będziesz ciągle stał obok i „mówił” animacji, co ma zrobić, kiedy ktoś kliknie przycisk, lub przypominał o wyłączeniu dźwięku po trzykrotnym odtworzeniu. Musisz dostarczyć instrukcje, dzięki którym animacja będzie mogła działać sama, czyli zautomatyzować ją.

Aby zautomatyzować animację lub, inaczej mówiąc, sprawić, by była interaktywna, użyjesz języka ActionScript — wbudowanego we Flash języka programowania. W języku tym napiszesz skrypty działające w połączeniu z różnymi częściami Twojej animacji. Przykładowo ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required