O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Kontrolowanie animacji

Co do zasady, Flash przyjmuje, że chcesz odtworzyć animację sekwencyjnie od klatki pierwszej do ostatniej. Czasem jednak takie „rozpoczęcie od początku” i „zakończenie na końcu” nie będzie tym, czego chcesz. Na szczęście, używając połączenia scen, etykiet klatek i kodu ActionScript (zobacz Rozdział 9.), możesz kontrolować odtwarzanie animacji w niemal dowolny sposób.

Powiedzmy, że tworzysz animację szkoleniową. Chcesz rozpocząć od wprowadzenia, następnie przejść do sedna tematu i zakończyć częścią złożoną z pytań i odpowiedzi. Jeśli zorganizujesz te części w oddzielne, nazwane sceny, będziesz mógł łatwo i szybko modyfikować kolejność odtwarzania. Jeśli np. zdecydujesz się przesunąć część złożoną z pytań ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required