Rozdział 10. Kontrolowanie animacji

Co do zasady, Flash przyjmuje, że chcesz odtworzyć animację sekwencyjnie od klatki pierwszej do ostatniej. Czasem jednak takie „rozpoczęcie od początku” i „zakończenie na końcu” nie będzie tym, czego chcesz. Na szczęście, używając połączenia scen, etykiet klatek i kodu ActionScript (zobacz Rozdział 9.), możesz kontrolować odtwarzanie animacji w niemal dowolny sposób.

Powiedzmy, że tworzysz animację szkoleniową. Chcesz rozpocząć od wprowadzenia, następnie przejść do sedna tematu i zakończyć częścią złożoną z pytań i odpowiedzi. Jeśli zorganizujesz te części w oddzielne, nazwane sceny, będziesz mógł łatwo i szybko modyfikować kolejność odtwarzania. Jeśli np. zdecydujesz się przesunąć część złożoną z pytań ...

Get Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.