O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Co nowego we Flashu CS3?

Kiedy firma Adobe przejęła firmę Macromedia w końcu roku 2005, projektanci zastanawiali się, co może ten fakt oznaczać dla programów, takich jak Flash czy Dreamweaver (ulubione narzędzie tworzenia stron WWW). Z ulgą przyjęto wiadomość, że Adobe włączyła oba programy do rozwijanego przy wysokich nakładach pakietu Creative Suite. Niektórzy fani Flasha obawiali się, że Adobe zmieni go z prostego programu do tworzenia animacji w pełni rozwinięte środowisko programistyczne. Można jednak śmiało powiedzieć, że różnica między tymi koncepcjami dostrzegana jest tylko w marketingu: interaktywna witryna WWW lub samouczek utworzony we Flashu jest przecież z definicji programem.

Teraz, kiedy emocje już opadły, zdajemy sobie sprawę, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required