Co nowego we Flashu CS3?

Kiedy firma Adobe przejęła firmę Macromedia w końcu roku 2005, projektanci zastanawiali się, co może ten fakt oznaczać dla programów, takich jak Flash czy Dreamweaver (ulubione narzędzie tworzenia stron WWW). Z ulgą przyjęto wiadomość, że Adobe włączyła oba programy do rozwijanego przy wysokich nakładach pakietu Creative Suite. Niektórzy fani Flasha obawiali się, że Adobe zmieni go z prostego programu do tworzenia animacji w pełni rozwinięte środowisko programistyczne. Można jednak śmiało powiedzieć, że różnica między tymi koncepcjami dostrzegana jest tylko w marketingu: interaktywna witryna WWW lub samouczek utworzony we Flashu jest przecież z definicji programem.

Teraz, kiedy emocje już opadły, zdajemy sobie sprawę, ...

Get Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.