O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Flash CS3 Professional: jeden dla wszystkich

Poprzednie wersje Flasha miały dwie odmiany: Professional oraz Standard. W skład pakietu Adobe Creative Suite 3 wchodzi już tylko jeden produkt: Flash CS3 Professional (zobacz Rysunek 3). Flash Professional oferuje wszystko, co może być potrzebne zarówno profesjonalistom, jak i amatorom. Oto niektóre z zaawansowanych funkcji.

  • Dodatkowe efekty graficzne.  We Flashu CS3 Professional dostępne są dodatki, takie jak filtry (rozmycia, blaski i cienie), tryby przenikania (efekty przezroczystości ułatwiające łączenie lub komponowanie obrazów) oraz możliwości ustawiania własnej dynamiki ruchu (możliwość zwalniania lub przyśpieszania animacji automatycznych jednym kliknięciem).

  • Zawartość dla urządzeń przenośnych. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required