O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

O książce

Flash z biegiem czasu zyskuje większe możliwości i staje się coraz bardziej rozbudowany, nie zmienia się tylko jedno: dokumentacja jest ciągle bardzo uboga. Jeśli Flash byłby prosty w użyciu, brak dokumentacji nie stanowiłby problemu. Jednak Flash może okazać się skomplikowanym programem szczególnie wtedy, jeśli nie masz przegotowania z zakresu programowania lub obsługi oprogramowania służącego do tworzenia multimediów. Dokumentacja udostępniana dla Flasha jest często pisana w języku marketingu lub w trudnym języku technicznym, a więc jeśli jesteś zwykłą, inteligentną osobą, która chce tylko tworzyć animowaną witrynę i dalej żyć swoim życiem, to można powiedzieć, że nie trafiłeś dobrze.

Na szczęście, ten problem można rozwiązać — jego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required