O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podstawy

W książce nie znajdziesz wiele specjalistycznego żargonu i terminologii. Zobaczysz jednak kilka pojęć i koncepcji, które możesz często napotykać, posługując się komputerem. Oto one.

  • Klikanie.  Książka zawiera kilka rodzajów instrukcji, które wymagają użycia myszy lub innego urządzenia sterującego Twojego komputera. Kliknięcie oznacza wskazanie strzałką kursora elementu na ekranie, a następnie, bez przesuwania kursora, naciśnięcie i zwolnienie przycisku myszy (lub innego urządzenia np. gładzika w laptopie). Dwukrotne kliknięcie oznacza — oczywiście — kliknięcie dwa razy, szybko raz za razem, także bez przesuwania kursora. Przeciągnięcie oznacza przesunięcie kursora z jednoczesnym trzymaniem wciśniętego przycisku myszy. Kliknięcie prawym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required