O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podziękowania

Potrzeba zespołu oddanych, pracowitych profesjonalistów, aby rękopis mógł stać się gotową książką — zespół firmy O’Reilly jest jednym z najlepszych w tej dziedzinie. Szczególnie dziękuję Peterowi Meyerowi, który nadzorował, czy wszystko odbywa się terminowo (a przy tym udało mu się być całkiem miłym) oraz Joshowi Buhlerowi i Matthew Woodruffowi — ich doświadczenie i precyzja pomogły wypracować kształt książki.

— E. A. Vander Veer

Bardzo dziękuję Nan Barber, Peterowi Meyersowi i całemu zespołowi serii „Nieoficjalnych podręczników”. Jose Buhler i Matthew Woodruff dokładnie sprawdzili wszystkie szczegóły techniczne, a Kerry Beck przeprowadziła książkę przez cykl wydawniczy w rekordowym czasie. Dziękuję Dawn Mann za nadzorowanie redaktorów, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required