O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Czym jest Git?

Na wstępie omówimy sposób działania systemu Git oraz określimy istotne terminy i pojęcia, które należy zrozumieć, aby efektywnie z tego systemu korzystać.

Do niektórych narzędzi i technologii użytkownicy podchodzą jak do „czarnej skrzynki”. W takim przypadku nowi użytkownicy nie przywiązują zbyt dużej uwagi do tego, jak dane narzędzie rzeczywiście działa. W pierwszej kolejności koncentrują swoją uwagę na nauce tego, jak należy je obsługiwać. Dopiero później poszukują odpowiedzi na pytania „dlaczego” i „w jaki sposób”. W przypadku Gita, zaprojektowanego w szczególny sposób, lepiej sprawdza się odwrotne podejście, bo szereg podstawowych wewnętrznych decyzji projektowych jest podejmowanych w oparciu o sposób jego użytkowania. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required