O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Git: Leksykon kieszonkowy

Wstęp

Czym jest Git?

Git to narzędzie do śledzenia zmian wprowadzanych z upływem czasu do zestawu plików. Zadanie to określa się już tradycyjnie mianem „kontroli wersji” (ang. version control). Narzędzie to najczęściej stosują programiści koordynujący zespołową pracę nad kodem źródłowym oprogramowania. W takim zastosowaniu Git wyróżnia się zdecydowanie, ale zasadniczo można go wykorzystywać do śledzenia i koordynowania zmian w dowolnych rodzajach plików. Kiedy mamy do czynienia z korpusem plików, których liczba i zawartość ulegają zmianom w czasie, mówimy o „projekcie” nadającym się do koordynacji zmian za pomocą Gita. Git pozwala na:

  • analizowanie stanu projektu we wcześniejszych momentach,

  • obrazowanie różnic pomiędzy różnymi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required