O'Reilly logo

Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka by Jeff Potter

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zastępniki typowych alergenów

Załóżmy, że dowiedziałeś się, iż jeden z Twoich gości ma uczulenie na pewien składnik ulubionej rodzinnej potrawy. Co robić?

W tej części znajdziesz propozycje kilku zastępników, których można użyć w przypadku najbardziej typowych alergii. Przygotowano je w oparciu o informacje dostępne na stronie Kristi Winkel, Eating with Food Allergies (http://www.eatingwithfoodallergies.com). Odwiedź stronę Kristi, jeśli jesteś zainteresowany dodatkowymi sugestiami i przepisami przygotowanymi specjalnie dla osób z alergią.

Na poniższej liście znajdziesz wiele typowych składników spożywczych i potraw, których należy unikać. Pamiętaj jednak, że to nie zwalnia Cię z obowiązku sprawdzenia tych informacji w rozmowie ze swoimi gośćmi. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required