O'Reilly logo

Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka by Jeff Potter

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Spulchnianie biologiczne

Biologiczne środki spulchniające — na ogół mówi się tu o drożdżach, ale także bakteriach w zakwasie dla chleba rosnącego na bazie soli — to z pewnością najstarsza znana metoda napowietrzania produktów żywnościowych. Zapewne prehistoryczny piekarz musiał w jakiś sposób odkryć, że mąka z wodą pozostawiona w misie zacznie samoczynnie fermentować pod wpływem drożdży obecnych w otoczeniu.

Drożdże

Drożdże są jednokomórkowymi grzybami rozkładającymi cukier i inne związki węgla, co powoduje uwolnienie dwutlenku węgla, etanolu i innych związków, odpowiedzialnych za saturację napojów, poziom alkoholu w napojach wyskokowych oraz unikalny smak i zapach piwa oraz chleba. Nawet produkcja czekolady wymaga obecności drożdży — ziarna kakaowca ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required