O'Reilly logo

Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka by Jeff Potter

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Spulchnianie mechaniczne

Urządzenia służące do przeprowadzania spulchniania mechanicznego służą do napowietrzania masy — zwykle piany ubijanej z białka, żółtka lub kremu — lub odparowania wody zawartej w produktach żywnościowych.

W odróżnieniu od metod spulchniania biologicznego i chemicznego, które bazują na reakcjach między składnikami produktu (które odpowiednio uaktywniane powodują wytwarzanie powietrza), metody mechaniczne opierają się na właściwościach fizycznych produktów (więzienia powietrza). Z tego powodu mechanicznych spulchniaczy nie można stosować we wszystkich potrawach bez zastanawiania się nad konsekwencją uzupełnienia masy o dodatkową wilgoć lub tłuszcze, które mogą wpłynąć niekorzystnie na relacje mąki do wody lub cukru i tłuszczy. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required