Rozdział 7. Zabawa ze sprzętem

JEŚLI JESTEŚ PODOBNY DO MNIE, BĘDZIE TO PIERWSZY ROZDZIAŁ, DO KTÓREGO ZAJRZYSZ NATYCHMIAST PO TYM, JAK CHWYCISZ W DŁONIE TĘ KSIĄŻKĘ. I muszę powiedzieć, że to świetny wybór.

Chociaż rozdział ten został pomyślany tak, aby każdy quasi-maniak sztuki kulinarnej mógł zapoznać się z nim od razu, nie tracąc czasu na lekturę wcześniejszych, zakładam jednak, że będzie wiedział, na czym polega dopasowywanie smaków, „z czym się je” różne techniki kulinarne i że nie są mu obce pewne zagadnienia chemiczne, o których pisałem w poprzednich rozdziałach. Dlatego nie oceniaj tej książki wyłącznie na podstawie tego rozdziału.

W nowoczesnych obiektach restauracyjnych — prawdopodobnie z tymi z najwyższej półki włącznie — które znajdziesz ...

Get Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.