O'Reilly logo

Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka by Jeff Potter

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Zabawa ze sprzętem

JEŚLI JESTEŚ PODOBNY DO MNIE, BĘDZIE TO PIERWSZY ROZDZIAŁ, DO KTÓREGO ZAJRZYSZ NATYCHMIAST PO TYM, JAK CHWYCISZ W DŁONIE TĘ KSIĄŻKĘ. I muszę powiedzieć, że to świetny wybór.

Chociaż rozdział ten został pomyślany tak, aby każdy quasi-maniak sztuki kulinarnej mógł zapoznać się z nim od razu, nie tracąc czasu na lekturę wcześniejszych, zakładam jednak, że będzie wiedział, na czym polega dopasowywanie smaków, „z czym się je” różne techniki kulinarne i że nie są mu obce pewne zagadnienia chemiczne, o których pisałem w poprzednich rozdziałach. Dlatego nie oceniaj tej książki wyłącznie na podstawie tego rozdziału.

W nowoczesnych obiektach restauracyjnych — prawdopodobnie z tymi z najwyższej półki włącznie — które znajdziesz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required