Rozdział 2. Obrazy

Nic nie zastąpi tekstu, jeśli trzeba przekazać konkretne informacje, lecz jakże nieciekawy byłby świat bez obrazów, które przecież stały się nieodłącznym elementem książek już wtedy, gdy pisano pierwsze z nich. W Biblii Gutenberga, czyli w pierwszej książce drukowanej, pojawiły się przepiękne ilustracje, co stanowiło kontynuację wielowiekowej tradycji zdobienia ksiąg, tradycji, która przetrwała do dziś, to jest do czasów dynamicznego rozwoju mediów cyfrowych.

Trudno wyobrazić sobie sieć WWW bez niezliczonych plików graficznych, niemniej warto pamiętać, że grafika komputerowa jest dziedziną relatywnie młodą. Jej początki sięgają roku 1960, kiedy to Ivan Sutherland — student MIT (Massachusetts Institute of Technology) wykonał rysunek ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.