O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Obrazy

Nic nie zastąpi tekstu, jeśli trzeba przekazać konkretne informacje, lecz jakże nieciekawy byłby świat bez obrazów, które przecież stały się nieodłącznym elementem książek już wtedy, gdy pisano pierwsze z nich. W Biblii Gutenberga, czyli w pierwszej książce drukowanej, pojawiły się przepiękne ilustracje, co stanowiło kontynuację wielowiekowej tradycji zdobienia ksiąg, tradycji, która przetrwała do dziś, to jest do czasów dynamicznego rozwoju mediów cyfrowych.

Trudno wyobrazić sobie sieć WWW bez niezliczonych plików graficznych, niemniej warto pamiętać, że grafika komputerowa jest dziedziną relatywnie młodą. Jej początki sięgają roku 1960, kiedy to Ivan Sutherland — student MIT (Massachusetts Institute of Technology) wykonał rysunek ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required