O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Internet w obrazkach

Gdy zdjęcia wyglądają już jak trzeba, warto pochwalić się nimi w sieci WWW. Edytowanie fotografii to tylko początek zabawy w pokazywanie swoich prac innym; jej kolejnym etapem jest stworzenie odpowiedniej oprawy dla zdjęć. Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku procesu edycji fotografii, tak i podczas tworzenia z nich prezentacji do dyspozycji mamy całkiem pokaźną liczbę narzędzi, za pomocą których osiągniemy zamierzony cel.

Jeśli zdjęcia zostały wykonane po to, by stanowiły dopełnienie jakiejś historii, można bez problemu wkomponować je w tekst — później napiszę, jak to zrobić. Ponadto pod tekstem (lub obok niego) można umieścić „klatki filmowe” albo nawet odnośnik do pokazu slajdów.

Pozostańmy przez chwilę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required