Rozdział 4. Internet w obrazkach

Gdy zdjęcia wyglądają już jak trzeba, warto pochwalić się nimi w sieci WWW. Edytowanie fotografii to tylko początek zabawy w pokazywanie swoich prac innym; jej kolejnym etapem jest stworzenie odpowiedniej oprawy dla zdjęć. Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku procesu edycji fotografii, tak i podczas tworzenia z nich prezentacji do dyspozycji mamy całkiem pokaźną liczbę narzędzi, za pomocą których osiągniemy zamierzony cel.

Jeśli zdjęcia zostały wykonane po to, by stanowiły dopełnienie jakiejś historii, można bez problemu wkomponować je w tekst — później napiszę, jak to zrobić. Ponadto pod tekstem (lub obok niego) można umieścić „klatki filmowe” albo nawet odnośnik do pokazu slajdów.

Pozostańmy przez chwilę ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.