O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Grafika użytkowa

Zdjęcia stanowią tylko niewielką część pejzażu grafiki rastrowej. Inne jego fragmenty to przyciski, ramki, ilustracje i obrazki pochodzące nie z aparatów fotograficznych, lecz z programów do tworzenia grafiki. We wczesnym stadium swojego istnienia internet był wypełniony użytkowymi obrazkami. Nawet dziś, gdy w sieci WWW wielką karierę robi fotografia cyfrowa i nowoczesne rodzaje grafiki, niezmiennie potrzebujemy przycisków i zaokrąglonych rogów ramek.

Wszyscy zazdrościmy prawdziwym artystom umiejętności kreowania przepięknej grafiki internetowej. Zarazem każdy z nas czasami ma natchnienie i przejawia artystyczne zacięcie — w takich chwilach zazwyczaj jednak tworzymy obrazki, których po prostu potrzebujemy, postępując ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required