Rozdział 5. Grafika użytkowa

Zdjęcia stanowią tylko niewielką część pejzażu grafiki rastrowej. Inne jego fragmenty to przyciski, ramki, ilustracje i obrazki pochodzące nie z aparatów fotograficznych, lecz z programów do tworzenia grafiki. We wczesnym stadium swojego istnienia internet był wypełniony użytkowymi obrazkami. Nawet dziś, gdy w sieci WWW wielką karierę robi fotografia cyfrowa i nowoczesne rodzaje grafiki, niezmiennie potrzebujemy przycisków i zaokrąglonych rogów ramek.

Wszyscy zazdrościmy prawdziwym artystom umiejętności kreowania przepięknej grafiki internetowej. Zarazem każdy z nas czasami ma natchnienie i przejawia artystyczne zacięcie — w takich chwilach zazwyczaj jednak tworzymy obrazki, których po prostu potrzebujemy, postępując ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.