O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Dynamiczne zastosowania znacznika canvas i języka SVG

Gdyby do ozdobienia strony WWW wystarczały statyczne obrazy, każdy projektant zadowoliłby się pracą z edytorami zdjęć i programami graficznymi. Nie musiałby uciekać się do schematów XML czy skryptów, po prostu tworzyłby obraz, umieszczał odnośnik do niego w kodzie strony, po czym zajmowałby się nowym projektem.

W poprzednich rozdziałach przedstawiłam możliwości, jakie dają technologia SVG oraz znacznik canvas, jednak skupiłam się wyłącznie na ich statycznych odmianach. Prawdziwa potęga grafiki w internecie polega na tym, że każdy obraz może powstawać dynamicznie, a nawet zmieniać się, reagując na działania osób odwiedzających stronę, zmieniające się otoczenie czy nawet napływ nowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required