Rozdział 12. Dynamiczne zastosowania znacznika canvas i języka SVG

Gdyby do ozdobienia strony WWW wystarczały statyczne obrazy, każdy projektant zadowoliłby się pracą z edytorami zdjęć i programami graficznymi. Nie musiałby uciekać się do schematów XML czy skryptów, po prostu tworzyłby obraz, umieszczał odnośnik do niego w kodzie strony, po czym zajmowałby się nowym projektem.

W poprzednich rozdziałach przedstawiłam możliwości, jakie dają technologia SVG oraz znacznik canvas, jednak skupiłam się wyłącznie na ich statycznych odmianach. Prawdziwa potęga grafiki w internecie polega na tym, że każdy obraz może powstawać dynamicznie, a nawet zmieniać się, reagując na działania osób odwiedzających stronę, zmieniające się otoczenie czy nawet napływ nowych ...

Get Grafika w Internecie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.